Opłaty za obiady w miesiącu styczniu 2019 roku wynoszą 39 zł.
Opłat za obiady można dokonywać na konto nr:
74 1240 5211 1111 0010 8724 5393
W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Od 1 stycznia 2019 roku nowy nr konta bankowego.