Wiadomości

Zastępstwa


Zarządzenie nr 28/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w dniach 19 - 20 października 2020 roku.
Na podstawie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce z dnia 17 października 2020 roku zmianie ulega tryb pracy szkoły.
W dniach 19 i 20 października 2020 roku oddziały 4c, 5a, 5b, 8b i 8c realizują zajęcia szkolne w trybie zdalnym. Uczniowie tych klas pozostają w domu i realizują zadania, które otrzymają drogą elektroniczną od swoich nauczycieli.
Pozostałe oddziały pracują w trybie stacjonarnym w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.

 


Zarządzenie nr 25/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w sprawie przestrzegania rygoru sanitarnego na terenie szkoły.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną od 12 października 2020 roku zmianie ulegają zasady funkcjonowania szkoły.

  1. Wszystkich pracowników na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia masek lub przyłbic ochronnych.
  2. Nauczyciele w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych stosują środki ochrony indywidualnej. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu, zakładają maski lub przyłbice ochronne.
  3. Uczniowie na terenie szkoły powinni zachować bezpieczną odległość od koleżanek, kolegów i nauczycieli, na korytarzach szkolnych stosować ochronę indywidualną w formie masek lub przyłbic ochronnych.
  4. O zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej uczniów proszę rodziców / prawnych opiekunów.

    1. Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)
    2. Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365


Przed egzaminem ósmoklasisty.


Fotograficzna relacja z obchodów jubileuszu stulecia szkoły. Autorem zdjęć jest pan Daniel Ejsmont.

Fotorelacja 1

Pamiątkowe tablice

Sobotni poranek, a na Mickiewicza i Grodzieńskiej głośna muzyka, blask instrumentów, różowe i turkusowe spódniczki, młodzi ludzie. Na uczniowskich bluzkach i koszulach niebieski emblemat. Powinien kojarzyć się z niezapominajkami?

1. Pierwsze lata szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce istnieje od 1918 r. Budynek szkoły, w którym uczą się obecnie klasy I - III wybudowany został w 1912 r. i służył jako rosyjskie gimnazjum.

Początki miasta sięgają XV wieku, kiedy wzniesiono tu dwór myśliwski, jeden z ośrodków starostwa grodzieńskiego. W XVI wieku stał się on własnością królowej Bony, która z całą energią przystąpiła do egzekucji dóbr królewskich na Litwie. Jej syn, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, ufundował w 1565roku kościół katolicki.
W roku 1609 król Zygmunt III Waza nadał Sokółce prawa miejskie, a w 1631r. stała się parafią pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.