26 kwietnia w ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas V i VI uczestniczyli w spotkaniu z Panią Ewą Kraśnicką, edukatorką z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

Pani Ewa zwróciła uwagę młodzieży na czynniki wpływające na degradację środowiska przyrodniczego oraz przyczyny zmian klimatycznych. Uczestnicy spotkania z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali też barwnych opowieści o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Puszczy Knyszyńskiej.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zainspiruje naszych uczniów do proekologicznych działań na rzecz najbliższego otoczenia.

Nauczyciele biologii