Uczniów klas IV-VIII zapraszamy do udziału w XIX MISTRZOSTWACH SP1 W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH, które odbędą się we czwartek, 29.09.2022r. 

 Z każdej klasy IV- VIII startują chętni uczniowie. Zapisujemy się u swojego nauczyciela wychowania fizycznego.

Zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica oraz kartę startową. Druki są dostępne w pokoju trenerów. Zgody oddajecie nauczycielom wychowania fizycznego w terminie do 28 września. Kartę startową otrzymacie w dniu zawodów, biegniecie z nią i oddajecie na mecie.

Startujący udają się na stadion z nauczycielami wychowania fizycznego. Zbiórka wszystkich zawodników o godzinie 9.45 na boisku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności i rozdaniu kart startowych przejście na stadion.

Wychowawcy usprawiedliwiają lekcję 3 i 4 na podstawie list startowych.

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy i zakaz startu w obuwiu typu “kolce”. Rozgrzewka przed biegiem we własnym zakresie.

Starty zostaną przeprowadzone osobno w kategorii dziewcząt i chłopców klas IV, V, VI, VII, VIII.

Starty rozpoczynamy ok. godz. 10.15 od klas IV. Sukcesywnie startują reprezentanci kolejnych klas na zmianę: dziewczęta, chłopcy.

Po przebiegnięciu trasy ustawiamy się w rzędzie w wyznaczonym tunelu, w kolejności minięcia mety i oddajemy kartę startową.

Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale, sześciu pierwszych dyplomy.

Wszyscy startujący otrzymają ocenę celującą z wychowania fizycznego.

Startujący są traktowani jako uczniowie biorący udział w “życiu sportowym szkoły” - ważne przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych z wychowania fizycznego.

Strefa kibicowania znajduje się na trybunach. Kibicom nie wolno przebywać na trasie biegu.

Zawodnicy po zakończonych zawodach wracają do szkoły z nauczycielem wf.

W przypadku nieodpowiedniej pogody termin zawodów może zostać przełożony lub odwołany.

                                                                                    Nauczyciele wychowania fizycznego