Terminy i tematyka spotkań indywidualnych wychowawców z rodzicami:

  1. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas I a,b,c; II a,b,c,e; III d dnia 10.12.2019 r. w godzinach 15.00 - 17.00 w budynku nr I
  2. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas I d,e; II d; III a,b,c,e dnia 12.12.2019 r. w godzinach 15.00 - 17.00 w budynku nr I
  3. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas IV - VIII dnia 12.12.2019 r. w godzinach 15.00 - 17.00 w budynku nr II.

Tematyka spotkań:

  • opis sytuacji wychowawczej w klasie,
  • omówienie wyników nauczania (poinformowanie o zagrożeniu śródroczną  niedostateczną oceną klasyfikacyjną),
  • sprawy różne

W dniu 12.12.2019 r. w godzinach 15.00 - 17.00 obecni będą wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VIII.