Tym razem ze studentami SUD spotkali się przedstawiciele: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, WORD, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i ratownik medyczny.

Omawiali oni kwestie związane z bezpieczeństwem szczególnie na drogach i w miejscach publicznych: m.i z prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię oraz stosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, niebezpieczeństwami grożącymi na drodze, bezpieczną jazdą na rowerze, znaczeniem korzystania z elementów odblaskowych.

Podczas warsztatów z ratownikiem medycznym młodzież poznała zasady prawidłowego korzystania z numerów alarmowych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku i w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Następnie pod okiem instruktora uczniowie mogli samodzielnie wykonać na fantomie masaż serca.

Egzaminator WORD w Białymstoku omówił kwestie dotyczące problemów związanych z ruchem pieszych i kierowców. Zaprezentował filmy z monitoringu i nagrań z wypadków z udziałem pieszych w ramach kampanii POMACHAJ KIEROWCY - BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Jej ideą jest uświadomienie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że widoczność z kabiny samochodu ciężarowego jest mocno ograniczona. Nie jest to kwestia nieuważności czy złej woli kierowcy, ale praw fizyki- wokół dużego pojazdu znajdują się tzw. martwe pola - miejsca wokół samochodu, w których inni uczestnicy ruchu drogowego są niewidoczni. „SPÓJRZ na kierowcę - upewnij się, że jesteś przez niego widziany i POMACHAJ, a kiedy odwzajemni Twój gest - przejdź bezpiecznie przez ulicę.”

Panie z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przeprowadziły konkurs z nagrodami w formie testu dotyczący  promocja zdrowia, kształtowania postaw i odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Pani policjantka przypomniała dzieciom o znakach drogowych, bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z rowerów i bardzo ważnych odblaskach.