W dniu 17 listopada 2023 odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas ósmych z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce: p. Izabelą Garkowską – pedagogiem, p. Jerzym Szymaniukiem – nauczycielem przedmiotów zawodowych, p. Klaudią Kmon-Ciuruk – nauczycielem geografii i języka angielskiego oraz p. Kamilem Woronowiczem – pracownikiem szkoły.

Nauczyciele opowiedzieli o szkole, jej wyposażeniu technicznym i zapleczu sportowo-rekreacyjnym, zaprezentowali uczniom ofertę edukacyjną.

Zespół Szkół Zawodowych kształci w zawodach technik mechanik - operator obrabiarek skrawających (CNC), technik programista, technik informatyk, technik logistyk lub fryzjer. W oddziale Branżowej Szkoły I stopnia można wybrać następujące zawody: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz, stolarz, murarz - tynkarz, krawiec, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik pomocniczy w gastronomii (dla uczniów z orzeczeniem).

Nauczyciele opowiedzieli o realizowanych przez szkołę projektach w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”. Ich integralną częścią są długoterminowe wyjazdy uczniów na staże zagraniczne, podczas których młodzi ludzi mają możliwość zdobycia nowych kompetencji, odkrycia pasji, obserwacji, jak wygląda codzienność ich przyszłych zawodów w innych krajach.

Ze szczegółami dotyczącymi zasad rekrutacji do ZSZ w Sokółce można się zapoznać na stronie szkoły: zszsokolka.pl

Dziękujemy gościom za przybycie i ciekawą prezentację szkoły

Marta Doroszkiewicz – doradca zawodowy