Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w plebiscycie na najbardziej życzliwą uczennicę, życzliwego ucznia. Akcja będzie trwała przez cały rok szkolny, a jej finał nastąpi 5 czerwca 2023 r. podczas DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

Chęć wzięcia udziału w plebiscycie należy zgłaszać u p. Ewy Krychniak (biblioteka) i Katarzyny Dykiel (opiekun SU).

Kryteria oceny na MISS/MISTERA KULTURY:

- Jest życzliwie (przyjaźnie i przychylnie) ustosunkowany do ludzi i świata,

- Z wszystkimi rozmawia życzliwie z uśmiechem,

- Traktuje wszystkich z życzliwością, jest uprzejmy i uczynny,

- Zawsze pomaga Koleżankom i Kolegom, jest koleżeński, usłużny i lojalny,

- Szanuje pracę innych ludzi,

- Otacza opieką "słabszych", okazuje im więcej szacunku,

- Nigdy nie zdobywa niczego szturmem, za pomocą łokci, kosztem innych,

- Nigdy nie narusza cudzej prywatności,

- Interesuje się zawsze losem swoich znajomych, przyjaciół, których spotkały życiowe kłopoty i niepowodzenia,

- Jest skromny, stawiający sobie największe wymagania,

- Potrafi przyznać się do swoich błędów,

- Zawsze stosuje zasadę fair play - jasnej i uczciwej gry,

- Pamięta, że słowność, to najważniejsza zasada kultury człowieka. Nie przyrzeka nigdy i niczego, czego nie jest w stanie spełnić,

- Nigdy nie plotkuje, nie donosi, nie jest zawistny,

- W rozmowie z innymi dba o kulturę słowa, nie używa ordynarnych słów z szacunku dla siebie i innych,

- Umie słuchać innych,

- W rozmowie jest zawsze grzeczny, spokojny i przyjemny,

- Jest tolerancyjny wobec innych poglądów, upodobań i zainteresowań,

- Zawsze stosuje zasady savoir - vivre, co oznacza znajomość norm towarzyskich, dobrego obyczaju, dobrych manier na co dzień, w kinie, teatrze itp.

Organizatorzy: Ewa Krychniak i Samorząd Uczniowski