Cele:

 • przybliżenie postaci i popularyzacja utworów Adama Mickiewicza - patrona naszej szkoły
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy
 • rozbudzanie zainteresowań biografią sławnych Polaków, którzy mieli wpływ na rozwój naszej literatury, kultury i historii
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną
 • rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych

Zadania - propozycje:

Od 2.12.2019 do 6.12.2019 proponujemy wykonywanie zadań w ramach godzin wychowawczych i w miarę możliwości na lekcjach.

 • ilustracje do utworu A. Mickiewicza; interpretacja plastyczna utworu poety.
 • reklama utworu A. Mickiewicza
 • prezentacja postaci historycznych występujących w utworach A. Mickiewicza.
 • prezentacja epoki, w której żył A. Mickiewicz.
 • prezentacja wybranych utworów muzycznych z epoki romantycznej i pieśni oraz interpretacja muzyczna utworów A. Mickiewicza.
 • inscenizacja wybranych bajek - w wykonaniu uczniów recytacja utworów A. Mickiewicza
 • przybliżenie postaci A. Mickiewicza - wykonanie prac plastycznych wg koncepcji i inwencji twórczej uczniów

W dniu 6.12.2019:

 • rozpoczynanie lekcji od czytania fragmentu utworu A. Mickiewicza;
 • klasy IV-VI - obejrzenie inscenizacji w wykonaniu kółka teatralnego.

nauczyciele zespołu humanistycznego