25 maja młodzi studenci PUD realizowali zajęcia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Odwiedzając skansen mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, którą współcześnie można podziwiać już tylko w muzeach na wolnym powietrzu. Znajdują się tu zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dziewiętnastowieczny dwór z Bobry Wielkiej.

Studenci wzięli udział w 4 praktycznych lekcjach muzealnych o tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, z pracami domowymi, rzemiosłem, tradycyjną sztuką, czy zwyczajami.

  1. Nie święci garnki lepią

Zajęcia przybliżyły tajniki pracy garncarza a uczestnicy poznali w skrócie tajniki garncarstwa i własnoręcznie wykonali gipsową figurkę.

  1. Sztuka ludowa na co dzień

Uczestnicy poznali jedną z technik tworzenia  charakterystycznych dla Podlasia motywów wycinanki ludowej. W części praktycznej każdy wykonał własnoręcznie zakładkę do książki ozdobioną wycinanką.

  1. Sokolnictwo -Nasze ptaki drapieżne i sowy

 Podczas spotkania sokolnicy opowiadali o zwyczajach mieszkających w Polsce ptaków drapieżnych i sów i o sztuce ich układania. Lekcja była niepowtarzalną okazją, by zobaczyć je z bliska.

     4.   Zioła w wiejskiej chacie

Zajęcia rozpoczęły się w ogródku zielarskim, skąd uczestnicy przenieśli się do wnętrza kuchni zabytkowej chałupy z Pieczysk.  Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, które z ziół były wykorzystywane w medycynie ludowej, a które znalazły zastosowanie w kuchni.