Pasowanie na ucznia - to ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszaka. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się od początku roku szkolnego - poznawały szkołę, swoje prawa i obowiązki, nowych kolegów, nauczycieli, zdobywały nowe umiejętności.

19 października 2017 roku w obecności koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości: burmistrz Sokółki p. Ewy Kulikowskiej, dyrektora szkoły p. Wiesława Zbigniewa Laszuka, dyrektor p. Bożenny Łazarewicz, dyrektor p. Krystyny Pakuła, 102 pierwszoklasistów zaprezentowało część artystyczną. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze odgrywały krótkie inscenizacje. Pokazały, że wiedzą jak należy zachowywać się w szkole, jak bezpiecznie przejść przez ulicę, nauczyły się już kilku liter i cyfr, mają świadomość, że są Polakami i są gotowe na następne wyzwania.

Wszystkim zebranym podobał się występ pierwszaków, o czym świadczyły gromkie brawa oraz słowa pochwały pani burmistrz i pana dyrektora, który stwierdził, że dzieci są gotowe do wstąpienia w poczet uczniów szkoły.

Uczniowie złożyli ślubowanie, a następnie pan dyrektor pasował każdego z nich. Przykładał wielki ołówek do ramienia pierwszoklasistów, wygłaszając słowa "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1”. Pani burmistrz wręczała pamiątkowe dyplomy i życzyła sukcesów w szkole.
Uroczystość zakończyła się zabawami z animatorem oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Autor: Jolanta Gabiniewicz
Zdjęcia: Daniel Ejsmont