11 czerwca był wyjątkowym dniem dla naszych czwartoklasistów. Tego dnia uczniowie zdawali egzamin na wyznaczonym torze jazdy sprawdzającym umiejętności praktyczne młodych rowerzystów.

Nad poprawnością jazdy uczniów czuwali fachowcy – pani policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz pracownik Straży Granicznej w Kuźnicy. Egzamin praktyczny poprzedził sprawdzian teoretyczny dotyczący budowy roweru i przepisów ruchu drogowego przeprowadzony w naszej szkole przez nauczyciela techniki. Emocji było co nie miara. Jednak solidna wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne przyniosły oczekiwane rezultaty. Wszyscy zdający odnieśli sukces uzyskując pozytywny wynik egzaminu. W najbliższym czasie otrzymają dokument potwierdzający kwalifikację, czyli kartę rowerową i będą mogli samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.
Nauczyciele techniki