W tym roku nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej „Ile waży św. Mikołaj?” Celem akcji jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

W akcji wzięły udział klasy IV – VIII. Nasza szkoła zajęła 65 miejsce ( 881,11zł) wśród 593 szkół biorących udział w akcji.
W szkole największą kwotę uzbierały:
- I miejsce – kl.6a
- II miejsce – kl.5c
- III miejsce – kl.6d
Wyżej wymienione klasy zostały nagrodzone słodkim upominkiem. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy uczestnictwa w akcji.
Dziękujemy za udział!
Samorząd Uczniowski