W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wystąpiła o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

Z radością informujemy, iż nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymane środki w kwocie 12000 zł oraz 3000 zł wkładu własnego pozwolą nam na uzupełnienie zbiorów biblioteki szkolnej o nowe pozycje wydawnicze zgodne z zainteresowaniami i potrzebami czytelników. Na ten cel planujemy przeznaczyć 67 % ( tj. 10050 zł) przekazanej kwoty. Na zakup elementów wyposażenia biblioteki przeznaczymy 29% środków (tj. 4350 zł). Pozostała kwota pozwoli nam na realizację działań, których celem jest promocja i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży.