24 marca troje ósmoklasistów: Paulina Bogusławska, Martyna Pacewicz i Jan Zajkowski reprezentowało naszą szkołę w II Powiatowym Konkursie Przyrodniczym pod hasłem „Od mikro – do makroświata” organizowanym przez LO w Sokółce.

W konkursie zmagało się 28 uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi ze wszystkich 11 szkół podstawowych powiatu sokólskiego. Oprócz testu obejmującego wiedzę z biologii, chemii i fizyki uczniowie próbowali swoich sił na wirtualnej strzelnicy, co potraktowali jako świetną zabawę. Dwoje uczniów naszej szkoły uzyskało w konkursie czołowe lokaty:

I miejsce – Paulina Bogusławska z klasy 8a

III miejsce – Jan Zajkowski z klasy 8a

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy całej naszej trójce i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                               

   Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych