W dniu 16 lutego 2023 odbyło się spotkanie uczniów klas VIII z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce: panią Sylwią Multan – Kilczewską- nauczycielem języka angielskiego i przedmiotów zawodowych, panem Tomaszem Potapczykiem – nauczycielem wychowania fizycznego oraz z uczniami: Piotrem Doroszkiewicz, Jakubem Bańkowskim, Florianem Jaworskim, Jakubem Stuczykiem i Mateuszem Modrzewieckim.

Nauczyciele opowiedzieli o szkole, zaprezentowali uczniom ofertę edukacyjną oraz mówili o zrealizowanych przez szkołę projektach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”. Długoterminowe wyjazdy na staże są dla młodych ludzi inspiracją do zdobycia nowych kompetencji, odkrycia pasji, obserwacji jak wygląda codzienność ich przyszłych zawodów w innych krajach. Uczniowie klas VIII, którzy chcieliby kontynuować naukę w technikum zdobędą możliwość pracy w zawodzie mechanik, programista, informatyk, logistyk lub fryzjer. W oddziale Branżowej Szkoły I stopnia można wybrać następujące zawody: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, krawiec, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik pomocniczy w gastronomii (dla uczniów z orzeczeniem). Ze szczegółami dotyczącymi szkoły, zasad rekrutacji i profili kształcenia można się zapoznać na stronie szkoły:  <<<ZSZ w Sokółce>>>

Dziękujemy gościom za przybycie i ciekawą prezentację szkoły.


Marta Doroszkiewicz
,