Uczniów klas I-VIII serdecznie zapraszamy do udziału w Igrzyskach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w PŁYWANIU

termin: 07.03.2023 r (wtorek)

miejsce: kryta pływalnia OSiR 

Regulamin zawodów:

 1. Z każdej klasy I - VIII startują chętni uczniowie. Zapisujemy się u swojego nauczyciela wychowania fizycznego (klasy IV-VIII) lub wychowawcy (klasy I-III) .
 2. Zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica. Druki są dostępne w pokoju nauczycieli wf, u wychowawców klas i tutaj . Zgody oddajemy nauczycielom wf (klasy IV-VIII) lub wychowawcy (klasy I-III) do dnia 6.03.2023r.
 3. Plan zawodów:
 • 9.00 – rozpływanie klas I-III
 • 9.20 – rozpoczęcie zawodów i starty klas I-III,
 • ok godz. 11.00 –rozpływanie klas IV-VIII,
 • 11.20 - starty klas IV-VIII,
 • zakończenie ok. godz. 13.00.
 1. Wyjście na zawody w klasach I-III organizuje wychowawca.
 2. Startujący z klas IV-VIII udają się na pływalnię z nauczycielami wychowania fizycznego. Zbiórka o godzinie 10.35 na boisku szkolnym. Usprawiedliwienie lekcji odbędzie na podstawie list startowych lub zwolnienia się u wychowawcy.
 3. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu krytej pływalni OSiR.
 4. Wyścigi - seriami na czas: klasy I-V na dystansie 25 m (jedna długość), klasy VI-VIII na dystansie 50 m (dwie długości) stylem dowolnym.
 5. Startujemy oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców od klasy I do VIII.
 6. Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale, sześciu pierwszych dyplomy.
 7. Wszyscy startujący otrzymają ocenę celującą z wychowania fizycznego oraz pochwałę wpisaną do dziennika.
 8. Zawodnicy (kl IV -VIII)  po zakończonych zawodach wracają do szkoły z nauczycielem wf.  Zawodnik udaje się na pozostałe lekcje lub do domu jeżeli rodzic wyrazi na to pisemną zgodę.
 9. W szczególnych przypadkach termin zawodów może zostać przełożony lub odwołany.

nauczyciele wychowania fizycznego