O tej porze, w grudniu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce rozbrzmiewa poezja Adama Mickiewicza w wykonaniu dzieci i młodzieży szkół podstawowych - uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Adama Mickiewicza. Konkurs organizowany jest w związku obchodami ,, Dnia Patrona’’ naszej szkoły, a jest nim właśnie Adam Mickiewicz. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem: ,,Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i czegoś nauczyć’’.

Celem konkursu jest  rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, propagowanie poezji Adama Mickiewicza,  promowanie uzdolnień recytatorskich dzieci młodzieży, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

W tym roku swoimi umiejętnościami recytatorskimi pochwaliło się 122 młodych recytatorów z 14  szkół powiatu sokólskiego. Deklamacje odbywały się w 9 grupach. Jury oceniało zgodność doboru utworu z tematyką konkursu, stopień pamięciowego opanowania tekstu, dykcję i ogólne wrażenia artystyczne. Po wysłuchaniu młodych artystów komisja ustaliła i ogłosiła wyniki. 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Fornal Sebastian -  „Powrót taty”  - SP1 Sokółka
Kasjaniuk Rafał - „Lis i kozieł” - SP1 Sokółka
Bykowska Maria - „Lis i kozieł” - SP Stara Rozedranka
Naruk Rozalia – „Romantyczność” - SP Suchowola
Żdaniuk Agata  - „Zając i żaba” - SP Dąbrowa Białostocka
Ryszkiewicz Weronika – „Przyjaciele” - SP Dąbrowa Białostocka
Fiłonowicz Maja - „Powrót taty” - SP1 Sokółka
Lenkiewicz Antoni – „Przyjaciele” - SP Jacowlany
Iłęda Julia - „Lis i kozieł” - SP Korycin
Suchocka Milena  - „Pani Twardowska” - SP Białousy
Sulik Stanisław - „Zając i żaba”- SP Dąbrowa Białostocka
Szkiłądź Antonina -  „Przyjaciele” - SP Białousy
Czaplejewicz Wiktoria- „Chłop i żmija”- SP1 Sokółka
Horczak Lidia – „Pierwiosnek” - SP 2 Sokółka
Kiśluk Zofia – „Przyjaciele” - SP Suchowola
Sikorska Angelika - „Przyjaciele” - SP Janowszczyzna
Laskowski Arkadiusz - „Chłop i zmija” - SP Dąbrowa Białostocka
Rećko Maja - "Pan Tadeusz" fr - SP Stara Kamionka
Urban Dominika - „Żaby i ich króle”- SP Korycin
Wójcik Wiktoria - „Pan Tadeusz" fr - SP Czerwonka
Wiechowicz Mateusz - „Pan Tadeusz" fr - SP Stara Kamionka
Dobrzyński Błażej - „Pan Tadeusz”fr - SP 2 Sokółka
Druć Aleksandra  - „Niepewność” - SP1 Sokółka
Czajkowski Mateusz - „Pan Tadeusz” fr - SP Malawicze Dolne
Roman Gabriela - „Reduta Ordona”-  SP Białousy
Siedlecka Karolina - „Pan Tadeusz” fr - SP Korycin
Wysocka Jagoda - „Gdy tu mój trup” - SP Janowszczyzna

Wyróżnienia:

Burak Wiktoria – „Przyjaciele” - SP1 Sokółka
Hanczaruk Aleksandra -„Przyjaciele - ”SP Kuźnica
Lewicki Mateusz - „Zając i żaba” - SP Białousy
Nowik Zofia - „Lis i kozieł” - SP Dąbrowa Białostocka
Mazur Beata - „Pies i wilk” - SP Kuźnica
Rapiej Arleta - „Lis i kozieł” - SP Kuźnica
Bajko Lena - „Lis i kozieł” - SP Stara Rozedranka
Mazur Błażej - „Powrót taty” - SP Kuźnica
Drewnowski Gabriel – „Przyjaciele” - SP Korycin
Rećko Antoni - „Pan Tadeusz” fr -SP1 Sokółka
Wójcik Malwina - „Zając i żaba”- SP Czerwonka
Żdanuk Lena – „Przyjaciele” - SP Korycin
Baranowska Emilia - „Pani Twardowska” - SP Czerwonka
Boćwińska Julia -  „Przyjaciele” - SP Stara Rozedranka
Greś Kacper – „Pierwiosnek” -
Michniewicz Maja - „Pani Twardowska” -SP Korycin
Misiewicz Damian - „Powrót taty” - SP Suchowola
Rapiej Sandra - „Pies i wilk” - SP Kuźnica
Stuczyk Suzana - „Pan Tadeusz” fr - SP Jacowlany
Stupak Aleksandra - „Koza, kózka i wilk” - SP1 Sokółka
Woronowicz Sylwia -"Przyjaciele" - SP Stara Kamionka
Grasewicz Gabriela  - Kinga – „Romantyczność” -  SP1 Sokółka
Klim Michał – „Świtezianka” - SP3 Sokółka
Kujawska Kornelia - „Powrót taty”SP Kuźnica
Machłajewska Natalia - „Pan Tadeusz” fr - SP Kuźnica
Ochrymiuk Marlena – „Lilije” - SP1 Sokółka
Sawicki Piotr Tomasz -„Powrót taty”- SP Bogusze