29.10.2019 roku w świetlicy odbyło się  "Pasowanie na świetliczaka". Dzieci z klas pierwszych przygotowały część artystyczną złożoną z wierszy i piosenek.

Zaprezentowały też swoim rodzicom zabawy ze śpiewem i pląsy poznane na zajęciach świetlicowych. Występy dzieci utwierdziły zebranych, że uczniowie klas pierwszych mogą już zostać przyjęci do grona świetliczaków. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nowym świetliczakom pamiątkowe dyplomy.