Drukuj
Odsłony: 924

Uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, zapraszam 4 grudnia 2019 r. (środa), na godzinę 9.30 do budynku II Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza, przy ulicy Mickiewicza 2A (byłe gimnazjum), sala 209 (II piętro) .

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, a także nieścieralny długopis i przybory kreślarskie.
Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.
Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min.
Uczniowie spóźnieni nie mogą być wpuszczani do sali.
Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Dorota Lewosz - Przewodnicząca Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.