• Opłaty za obiady w miesiącu lutym 2019 roku wynoszą 57 zł.
  • Opłaty za obiady w miesiącu lutym 2019 roku w oddziale "0" wynoszą 60 zł.

Opłat za obiady można dokonywać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393
W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Od 1 stycznia 2019 roku nowy nr konta bankowego.